Lidmaatschap

Indien u lid wenst te worden van Boas VZW, kunt u onderstaand formulier invullen.

Voor het schooljaar 2017-2018 zal het lidgeld € 115 bedragen.
Ieder lid is automatisch aangesloten bij Parantee, de Vlaamse Zwemfederatie (VZF) of de Gezindssport Federatie (GSF)

Familieleden zonder een beperking kunnen bijkomend lid worden voor € 60 per jaar.

Dit bedrag dient overgeschreven te worden op volgende rekening, met vermelding van "lidgeld zwemclub" , de naam van de zwemmer en de stad waar je zwemt

Rekeningnummer:
KBC-rekening:
IBAN: BE56 7370 4222 8688
BIC: KRED BE BB

Adres:
Boas vzw
President Rooseveltplein 20
8500 Kortrijk

Je bent pas lid en verzekerd na het betalen van het lidgeld.
Lidgelden worden niet terugbetaald bij voortijdig stopzetten van de activiteiten.

Je moet eerst geregistreerd zijn eer je lid kan worden. Vul onderstaande gegevens in aub.
(minimum 5, maximum 15 karakters lang)