Het G-Multi Sportkamp biedt één week vrijetijdsbesteding aan voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en/of een autismespectrumstoornis. Alle spel-, sport- en knutselactiviteiten zijn in zon, zee en strand-thema. Uw kind gaat mee op zonnig avontuur met veel fantasie waar ieders talent centraal staat.