Kunnen komen zwemmen

Als zwemclub voor mensen met een beperking proberen we iedereen de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan de traingen.  Het is ons doel om iedereen met ongeacht welke beperking zonder hulpmiddelen te leren zwemmen.   BOAS wordt in het Brusselse vaak gecontacteerd door potentiële zwemmers die niet onmiddellijk in de buurt wonen, daar het aanbod Vlaamse G-zwemclubs erg klein is.  Veel geïnteresseerde zwemmers moeten echer afhaken omdat ze niet de nodige begeleiding hebben of vinden, noch het nodige transport.

BOAS wil hierbij een oplossing bieden.  Dit zowel bij

1/ verplaatsing naar en van het zwembad
2/ omkleden en afdrogen.

Kunnen jullie ons in contact brengen met organisaties of helpende handen?  Dan horen we het graag!

Mail naar info@boasvzw.be of bel naar 0470 11 11 58.

We worden voor dit project ondesteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hopen om deze grootste drempels voor personen met een beperking pro-actief te kunnen wegwerken.  Alleen kunnen ze dit niet realiseren of is de kostprijs te hoog.

Dank je!