API Aanspreekpunt Integriteit Vertrouwenspersoon BOAS

12/04/2019
Aanspreekpunt integriteit (Api).
Als jonge sporter, ouder, begeleider of andere betrokkene kan je bij ons aanspreekpunt integriteit terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke of seksuele integriteit. 

Wie is de club API? 

André Christiaens – secretaris@boasvzw.be