Het classificatiesysteem bij het G-zwemmen

Doelstelling:Het classificatie systeem van het zwemmen voor mensen met een beperking uitleggen.

Doelgroep:Trainers, lesgevers, dokter en kinesisten

Duur:2u theorie

Inhoud:De verschillende klasses verduidelijken. De “ability” classificatie vs. “disability” classificatie

Methodiek Theorie:interactief met power-point en videobeelden als voorbeelden uit de praktijk

Methodiek praktijk:Stage, volgen van een classificatie

Aantal deelnemers:maximum 10

Prijs:Prijs per lesgever  + kilometervergoeding
Prijs afhankelijk van de grote van het project.
Print-outs van de presentatie gratis aangeboden (exl. Kopies)