“Chaos versus Structuur”

Doelstelling:Het begeleiden van zwemmers met een verstandelijke beperking bij de verschillende niveau's in het zwemmen.

Doelgroep:trainers, lesgevers, sportmonitoren, begeleiders en redders

Duur:halve dag opleiding (2u theorie – 2u praktijk)

Inhoud:Bespreking van de verschillende doelgroepen, de praktische tips bij de basisvaardigheden van het zwemmen toepasbaar in de praktijk.

Methodiek Theorie:interactief met power-point met voorbeelden uit de praktijk, syllabus beschikbaar

Methodiek praktijk:Zwem toepassingen

Aantal deelnemers:maximum 12

Prijs:Prijs per lesgever  + kilometervergoeding
Prijs afhankelijk van de grote van het project.
Print-outs van de presentatie gratis aangeboden (exl. Kopies)
Syllabus verkrijgbaar