Dagelijks bestuur

 

BO£S wordt gerund door Marieke, one halftijds betaalde coördinator via Sportwerk Vlaanderen. Zij  kan beroep doen op heel wat vrijwilligers die zich voor enkele tot meerdere uren per week voor BOAS inzetten.  

  • Lynn die de boekhouding doet.
  • Dries die alle trainingen uitschrijft, de persoonlijke trajecten begeleidt, mee het beleid uitzet en trainer is in Kortrijk en Roeselare.
  • Wim die de contactpersoon is met de zwemmers, onze vertrouwenspersoon is en de mailbox info@boasvzw.be beheert.
  • De 50 trainers die vol enthousiasme wekelijks training geven
  • Joris die de wedstrijdcoördinatie doet.
  • Helpende handen die paraat staan bij wedstrijden, eetfestijnen, sinterklaasfeest, zwemstage, ...
  • De leden van de adviesraad  (Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering) die 3 à 4 x per jaar samenkomen,
  • ...

Ben je heel goed in iets en wil je je talent inzetten voor BO£S?  Graag!  Check deze pagina!

Organogram

André Christiaens

Secretaris

secretaris@boasvzw.be

Evelien Doom

informatie verantwoordelijke

info@boasvzw.be

Jan Berteloot

verantwoordelijke trainers organisatie

clubwerking@boasvzw.be

 

Joris Van Laere

Wedstrijd verantwoordelijke

wedstrijd@boasvzw.be

 

Katia T'Joen

Coördinator van de evementen

coordinatie@boasvzw.be 

Lynn Voorbraeck

Verantwoordelijke boekhouding

penningmeester@boasvzw.be

Marieke Verraes

Communicatie verantwoordelijke

communicatie@boasvzw.be

Ruben Berteloot

competitie verantwoordelijke (VZF en internationaal)

competitie@boasvzw.be

Stefan Meersseman

Voorzitter

voorzitter@boasvzw.be

 

Wim Auwerx

Ondersteuner 

ondersteuning@boasvzw.be

 

Vertrouwenspersoon

Wim Auwerx

Als jonge sporter, ouder, begeleider of andere betrokkene kan je bij ons aanspreekpunt integriteit (API) terecht met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag (bv. pesten) of bij een aantasting van je  lichamelijke of seksuele integriteit. 

ondersteuning@boasvzw.be