BO£S is opgericht in 2004 door André Christiaens en Koen Van Landeghem.

In 2000 werden ze samen aangesteld door het Belgisch Paralympisch Comité (BPC) als verantwoordelijke nationale trainers voor de topzwemmers met een beperking (G-zwemmers) in Vlaanderen. Beiden hadden ze al verschillende jaren ervaring bij andere zwemclubs. Ze merkten dat er een grote nood was aan clubs voor G-zwemmers. Daarom richtten ze in 2004 de vzw BOAS op, met een eerste club in Laken.

Ondertussen bestaat BOAS uit 7 clubs verspreid over Vlaanderen en Brussel.  

Momenteel hebben we een 400-tal leden en een 50-tal trainers die wekelijks 23 zwemmomenten begeleiden.  

Beloftevolle zwemmers die gemotiveerd zijn kunnen extra trainingen volgen bij valide clubs waarmee BOAS samenwerkt.  

Onze inclusieve (inter)nationale zomerstage is al sinds het ontstaan van de club het hoogtepunt van ons sportjaar. 

De club draait volledig op vrijwilligers die worden ondersteund door een professionele clubcoördinator, die halftijds voor BOAS werkt.

Naast het zwemmen geeft BOAS zijn kennis ook graag door aan studenten en geïnteresseerde organisaties.  In de clubwerking wordt aan onze leden de kans gegeven om taken en verantwoordelijkheden op te nemen, zowel wat de dagelijkse werking betreft als op bestuurlijk niveau.  Op die manier wil BOAS zijn maatschappelijke impact vergroten.  We willen met andere woorden onze zwemmers en trainers niet alleen ontwikkelen in hun sport maar ook als mens. 

Om beter aan te sluiten bij de realiteit van onze werking ziet BOAS zich vandaag als een sociaal-sportieve werking die via haar zwemclubs de levenskwaliteit van mensen met een beperking wil optimaliseren.  Dit willen we bereiken door samen te werken met gelijkgezinde organisaties en bedrijven.