Faciliteiten

 • Aangepaste douches
 • Automatische deuren
 • Cafetaria
 • Grote kleedcabines
 • Mindervalide parking
 • Parkeermogelijkheden
 • Toegankelijkheid gebouw
 • Toegankelijkheid toilet
 • Toegankelijkheid tribunes
 • Toegankelijkheid zwembad
 • Zwembadlift
 • Zwembadrolstoel

Parkeren

Op het vossenplein kan men parkeren. tussen 17u en 18u moet men 1 euro betalen. na 18u is het gratis parkeren.  Zwemmers met een gehandicaptenkaart, kunnen gratis parkeren als ze ook hun parkeerschijf gebruiken.

Betaling

Financiële tegemoetkoming:

PAS PARTOE (vanaf januari 2023)

Als je een Pas-Partoe hebt, kan je bij BOAS punten sparen.  Met deze punten krijg je korting op verschillende culturele en sportieve evenementen. Heb je een Pas Partoe met recht op kortingstarief, dan kan je dit aangeven bij je inschrijving en heb je recht op een korting. Als bewijs hebben we dan een foto nodig van je uitpaskaart en een foto van je mutualiteiten klevertje.

Mutualiteiten

Er is een jaarlijkse financiële tussenkomst mogelijk van je mutualiteit. Dit bedrag varieert per mutualiteit en in functie van je  leeftijd en beperking. Je kan dit document bij jouw mutualiteit verkrijgen of ons standaarddocument gebruiken. Je kan het document met kleefzegel en bewijs van betaling afgeven aan de hoofdtrainer voor ondertekening. Bij vragen kan je altijd met ons contact nemen (info@boasvzw.be

Andere

Bij financiële problemen kan je steeds een individuele aanvraag doen voor een afbetalingsplan of andere afspraken. Iedere vraag wordt door de penningmeester discreet behandeld. Gelieve deze aanvraag te richten tot penningmeester@boasvzw.be

Betalingsgegevens

Rekeningnummer KBC
IBAN: BE56 7370 4222 8688
BIC: KRED BE BB

 

https://www.google.be/maps/place/Baden+van+het+Centrum/@50.837844,4.3437466,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3c47ab20dc999:0x44216c2c0288b7dc!8m2!3d50.8377987!4d4.3458922