Faciliteiten

 • Aangepaste douches
 • Automatische deuren
 • Cafetaria
 • Grote kleedcabines
 • Mindervalide parking
 • Parkeermogelijkheden
 • Toegankelijkheid gebouw
 • Toegankelijkheid toilet
 • Toegankelijkheid tribunes
 • Toegankelijkheid zwembad
 • Zwembadlift
 • Zwembadrolstoel

Parkeren

Ruime gratis parkeermogelijkheden bij het zwembad.

Wanneer?

dagstartuureinduur
Woensdag 17u1518u15
Vrijdag17u1518u15

In september wordt bepaald in welke groep de zwemmer ingedeeld wordt.  Het start - en einduur hangt daarvan af.  De gevorderde groepen zwemmen 1u, de jeugdzwemmers 45 minuten.  Dit wordt in overleg met de trainers bepaald.

Prijs

Inbegrepen in de prijs:

 • Toegang zwembad inbegrepen
 • Pedagogisch leermateriaal beschikbaar
 • Begeleiding van ervaren trainers en begeleiders
 • Aansluiting sportfederatie
 • Volledige verzekering voor lichamelijke letsels

Gelieve op voorhand contact op te nemen voor een eerste kennismaking via info@boasvzw.be 

Het jaarabonnement kan niet geannuleerd of terugbetaald worden.
Er kan enkel gestart worden met de lessen in september of na de kerstvakantie.
 

GROEPSLESSENLedenFamilie & Vrienden
September t/m juni€ 130€ 105
Januari t/m juni€ 100€ 75
INSTAPLESSEN€ 300 

Financiële tegemoetkoming:

Vrijetijdspas

Heb je een vrijetijdspas?  Dan kan krijg je bij BO£S korting op je inschrijvingsgeld.  Geef het nummer van de vrijetijdspas door bij je inschrijving.

Mutualiteiten

Er is een jaarlijkse financiële tussenkomst mogelijk van je mutualiteit. Dit bedrag is variërend per mutualiteit en in functie van leeftijd en beperking. Je kan dit document bij jouw mutualiteit verkrijgen of ons standaarddocument gebruiken. Je kan het document met kleefzegel en bewijs van betaling af geven aan de hoofdtrainer voor ondertekening. Bij vragen kan je altijd met ons contact nemen (info@boasvzw.be)

Andere

Bij grote financiële problemen kan er steeds een individuele aanvraag gebeuren voor een mogelijk afbetalingsplan of andere afspraken. Ieder dossier wordt door de penningmeester discreet behandeld. Gelieve deze aanvraag te richten tot info@boasvzw.be

Betalingsgegevens

Rekeningnummer KBC
IBAN: BE56 7370 4222 8688
BIC: KRED BE BB