Faciliteiten

 • Aangepaste douches
 • Automatische deuren
 • Cafetaria
 • Grote kleedcabines
 • Mindervalide parking
 • Parkeermogelijkheden
 • Toegankelijkheid gebouw
 • Toegankelijkheid toilet
 • Toegankelijkheid tribunes
 • Toegankelijkheid zwembad
 • Zwembadlift
 • Zwembadrolstoel

Parkeren

Ruime gratis parkeermogelijkheden bij het zwembad.

Wanneer?

dagstartuureinduur
Dinsdag 17u3019u

In september wordt bepaald in welke groep de zwemmer ingedeeld wordt.  Het start- en einduur hangt daarvan af.  Er zijn groepen die 1 uur zwemmen, andere groepen 45 minuten.  Dat wordt in overleg met de trainers bepaald.

Prijs

Inbegrepen in de prijs:

 • Toegang zwembad inbegrepen
 • Pedagogisch leermateriaal beschikbaar
 • Begeleiding van ervaren trainers en begeleiders
 • Aansluiting bij een sportfederatie
 • Volledige verzekering voor lichamelijke letsels

Gelieve op voorhand contact op te nemen voor een eerste kennismaking via info@boasvzw.be 

Het lidgeld kan niet geannuleerd of terugbetaald worden.
Er kan enkel gestart worden met de lessen in september of na de kerstvakantie.
 

StartLedenFamilie & Vrienden
September€ 130€ 105
Kerstvakantie€ 100€ 75

Financiële tegemoetkoming:

UITPAS 

Als je een UITPAS (https://www.kortrijk.be/uitpas) hebt, kan je bij BOAS punten sparen.  Heb je een UITPAS met recht op kortingstarief (https://www.kortrijk.be/uitpas/kortingstarief) , dan kan je dit aangeven bij je inschrijving en heb je recht op korting. 

Mutualiteiten

Er is een jaarlijkse financiële tussenkomst mogelijk van je mutualiteit. Dit bedrag varieert per mutualiteit en in functie van je  leeftijd en beperking. Je kan dit document bij jouw mutualiteit verkrijgen of ons standaarddocument gebruiken. Je kan het document met kleefzegel en bewijs van betaling afgeven aan de hoofdtrainer voor ondertekening. Bij vragen kan je altijd met ons contact nemen (info@boasvzw.be)
 

Andere
Bij financiële problemen kan je steeds een individuele aanvraag doen voor een afbetalingsplan of andere afspraken. Iedere vraag wordt door de penningmeester discreet behandeld. Gelieve deze aanvraag te richten tot info@boasvzw.be