Iedere trainer heeft de ervaring om te helpen bij transfers en om de zwemmer in en uit het water te halen. De trainers zijn echter niet bevoegd om de zwemmer te helpen bij het aan-  en uitkleden.  Indien nodig kan hiervoor In overleg met  de hoofdtrainer naar oplossingen gezocht worden.

Andre Christiaens

  • Leeftijd: 48

clubverantwoordeljke van Kortrijk)

Emmanuel Leliaert

  • Leeftijd: 0

Marlies Remmerie

  • Leeftijd: 23

Nico Braeckevelt

  • Leeftijd: 45

Clubverantwoordelijke van Roeselare